Picture
แสนปม
คาแรคเตอร์ : 
ชายผู้อาภัพ มีปุ่มปมที่ผิวหนัง ขยัน ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เป็นคนดี ขยัน มีความรู้
เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี แต่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเพราะ มีปมด้อย
เรื่องรูปลักษณ์ที่น่าเกลียด และมักโดนกลั่นแกล้งจากผู้พบเห็นอยู่เสมอ 
จุดมุ่งหมาย : เป็นที่ยอมรับของคนอื่น

Picture
พระธิดาเนตรนภา
คาแรคเตอร์ : 
เนื่องจากเป็นลูกคนเดียวกำพร้าแม่ จึงถูกเลี้ยงดูแบบตามใจ เป็นคนรักสวย
รักงาม รักความสบาย หัวอ่อน เชื่อคนง่าย มีความอดทนต่ำ แต่ยอมทำทุก
อย่างเพื่อลูก
จุดมุ่งหมาย : มีชีวิตที่สมบูรณ์ แต่งงานกับคนที่เพียบพร้อม

Picture
พระโอรส
คาแรคเตอร์ : 
ฉลาด จิตใจดี น่ารัก น่าเอ็นดู ตามประสาเด็ก เป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
แสนปมกับพระธิดา
จุดมุ่งหมาย : อยากมีพ่อ

Picture
ท้าวไตรตรึงส์
คาแรคเตอร์ : 
เจ้าเมืองไตรตรึงส์ บิดาพระธิดาเนตรนภา เป็นนักปกครองที่ดี รักประชาชน 
เป็นคนรักษาคำพูด แต่ หูเบา เชื่อคนง่าย และมักแพ้เสน่ห์ของสตรี โดย
เฉพาะมเหสี
จุดมุ่งหมาย : ปกครองเมืองไตรตรึงส์ให้ประชานชนได้อยู่อย่างมีความสุข

Picture
มเหสีจันทร์สุดา
คาแรคเตอร์ : 
มเหสีท้าวไตรตรึงส์แม่เลี้ยง พระธิดาเนตรนภา มีหน้าตาที่สวยงาม วาจา
อ่อนหวาน แต่แท้จริงเป็นคนเจ้าเล่ห์จอมวางแผน หน้าไหว้หลังหลอก 
เจ้ายศเจ้าอย่าง
จุดมุ่งหมาย : ยึดเมืองไตรตรึงส์มาเป็นของตน

Picture
เจ้าชายไกรสิงห์
คาแรคเตอร์ : 
หน้าตาหล่อมาก ภายนอกดูดีทุกอย่าง แต่แท้จริงเป็นคนเจ้าชู้ บ้าอำนาจ 
แผนสูง ทำได้ทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ต้องการ 
จุดมุ่งหมาย :เป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ชื่อว่ามีมเหสีมากที่สุดในประวัติศาสตร์

Picture
พี่ตุ๊กติ๊ก
คาแรคเตอร์ : 
ตุ๊กแกป่าที่พระอินทร์เสกให้เป็นเพื่อกับแสนปม ชอบเรียกตัวเองว่า
ตุ๊กติ๊ก เจษฎาพร เป็นเพื่อนคู่คิดที่อยู่กับแสนปมทั้งในยามสุขและทุกข์ รวมทั้งเป็นหน่วยสอดแนม และคอยแนะแนวทางแก้ปัญหาให้แสนปม

Picture
เจ้าถุงทอง
คาแรคเตอร์ : 
แมวของพระธิดา เป็นแมวไฮโซ สวย เริด เชิด หยิ่ง คอยติดตามพระธิดา
ไม่ยอมห่าง และเป็นคู่ปรับกับพี่ตุ๊กติ๊ก

Picture
พ่ออิ่ม
คาแรคเตอร์ : 
เก่งในเรื่องทำนาทำสวนและถ่ายทอดให้กับแสนปม แต่เป็นคนคิด
มากในเรื่องที่ชาวบ้านชอบนินทาครอบครัวตัวเอง

Picture
แม่เอิบ
คาแรคเตอร์ : 
เก่งในเรื่องสมุนไพร เพราะเป็นนักทดลองสมุนไพรต่างๆ เพื่อเอามารักษา
แสนปม และคอยให้กำลังใจพ่อ รักแสนปมมาก

Picture
พระอินทร์
คาแรคเตอร์ : 
เทพผู้อยู่บนสวรรค์ คอยรับฟังความเดือดร้อนของมนุษย์
และคอยให้ความช่วยเหลือแสนปม เพราะเห็นถึงแสนปมที่ทำแต่ความดี 

 


Comments
Leave a Reply

  Author

  Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

  Archives

  August 2013

  Categories

  All